Legal & ΕΟΦΙΛΠΑ

Σύνοψη των διατάξεων για την κυκλοφορία οχημάτων με ιστορικές πινακίδες:

5 Νοεμβρίου 2021

Διαβάστε ΕΔΩ τον νέο Νόμο 4805 για την πλήρη πληροφόρηση

 • Ο νόμος θα ισχύσει από τις 5/5/2023. Μέχρι τότε ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε.*
 • Ο χαρακτηρισμός ιστορικού γίνεται από τους αντιπροσώπους ΔΟΑ, ΔΟΜ, ΔΟΠΟ (FIVA) δηλαδή, όσον μας αφορά, από την ΕΟΦΙΛΠΑ
 • Η ιστορικότητα θα επανεξετάζεται κάθε 5 χρόνια*. Η ισχύουσα βεβαίωση ιστορικότητας ισχύει αλλά σε νέο έγγραφο (θα καθοριστεί)
 • Οι ιστορικές πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας θα δίδονται από κρατικό φορέα. Οι υφιστάμενες ιστορικές πινακίδες καταργούνται.
 • Πριν την απόκτηση νέων πινακίδων και  άδεια κυκλοφορίας το όχημα πρέπει να περάσει ΚΤΕΟ
 • Κυκλοφορία καθημερινά και παντού όπως τα ταξινομημένα αυτοκίνητα. Σημείωση: προβλέπεται ότι με υπουργικές αποφάσεις μπορεί να περιορίζεται η κυκλοφορία των ιστορικών.
 • Τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα 30 μέχρι 44 ετών (50€-100€-200€ για τα αυτοκίνητα) και ατελώς οχήματα παλαιότερα των 45 ετών.
 • ΚΤΕΟ υποχρεωτικό ετησίως
 • Όπως πάντα, υποχρεωτική η αστική ασφάλιση και η τήρηση του ΚΟΚ.
 • Διαγραφή ταξινομημένου οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας
 • Τακτοποίηση εισαγόμενων ιστορικών οχημάτων

*Διευκρινήσεις και συμβουλές από το Club.

4 Νοεμβρίου 2021

Το νομοσχέδιο για τα ιστορικά οχήματα ψηφίστηκε.
Το τελικό κείμενο θα αναρτηθεί στο site του club μας όταν δημοσιευθεί στο ΦΕΚ

Οκτώβριος 2021

Παρουσιάστηκε το σχέδιο νόμου σε νεότερη μορφή (τελική?) που αφορά (μεταξύ των άλλων) τον χαρακτηρισμό και την κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων.

Υπάρχουν μικρές αλλαγές από το προηγούμενο σχέδιο νόμου
πχ η ηλικία του οχήματος ξεκινά από το έτος κατασκευής και όχι από εκείνο της πρώτης κυκλοφορίας

Και επιβεβαιώσεις:

 • Ο χαρακτηρισμός ιστορικού γίνεται από τους αντιπροσώπους ΔΟΑ, ΔΟΜ, ΔΟΠΟ (FIVA) δηλαδή, όσον μας αφορά, από την ΕΟΦΙΛΠΑ
 • Η ιστορικότητα θα επανεξετάζεται
 • Οι ιστορικές πινακίδες θα δίδονται από κρατικό φορέα
 • Κυκλοφορία καθημερινή και παντού όπως τα ταξινομημένα αυτοκίνητα. Αλλά με υπουργικές αποφάσεις μπορεί να τροποποιείται
 • Τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα 30 ετών μέχρι 44 (50€-100€-200€ με υπουργικές αποφάσεις τα τέλη μπορεί να τροποποιούνται) και ατελώς οχήματα παλαιότερα των 45 ετών.
 • ΚΤΕΟ υποχρεωτικό ετησίως
 • Όπως πάντα, υποχρεωτική η αστική ασφάλιση και η τήρηση του ΚΟΚ.
 • Διαγραφή ταξινομημένου οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας

Διαβάστε ΕΔΩ το νομοσχέδιο για την πλήρη πληροφόρηση.

Προηγούμενες ανακοινώσεις επί του θέματος

Την Τρίτη 18 Μαΐου 2021, 22:00 Αναρτήθηκε η Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία».

Με το Μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου εισάγονται στην ελληνική έννομη τάξη ρυθμίσεις που αποσκοπούν, αφενός, στη δημιουργία ενός σαφούς και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου το οποίο θα διέπει τον τρόπο καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χαρακτηρισμού οχημάτων ως ιστορικού ενδιαφέροντος και, αφετέρου, στη βέλτιστη προσαρμογή του νέου νομικού πλαισίου στην σύγχρονη πραγματικότητα.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο υπουργός μας καλεί να συμμετάσχουμε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις μας στις σχετικές ρυθμίσεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 01/06/2021 και ώρα 16.00. (σ.σ. Παρασκευή είναι 28/5 ή 4/6. 1/6/21 είναι ημέρα Τρίτη)

 

Τα βασικά σημεία:

 1. άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, ιστορικού ενδιαφέροντος από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.
 2. Προϋποθέσεις για την έκδοση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος αποτελούν:
 • Το όχημα να έχει προηγουμένως χαρακτηρισθεί ως όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος αποκλειστικά από τους φορείς της παρ. 13 του άρθρου 3 και να φέρει τη βεβαίωση της παρ. 14 του άρθρου 3, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 15 του άρθρου 3. (σ.σ. για τα μέλη του JCG θα εκδίδονται από την ΕΟΦΙΛΠΑ με βάση την κάρτα FIVA)
 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικού ελέγχου του οχήματος. (σ.σ. ΚΤΕΟ κάθε ένα έτος)
 • Η διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άλλα σημαντικά σημεία:

Ως ιστορικά μπορούν να κυκλοφορούν οχήματα που είναι τουλάχιστον 30 ετών, ενώ έως τα 45 τους έτη υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας (50€ για οχήματα έως 999cc, 100€ έως 1999cc, 200€ πέραν των 2000cc και 50€ για μοτοσυκλέτες). Επίσης, κάθε 5 χρόνια θα τους χορηγείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Χωρίς  τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα άνω των 45 ετών. Τα ΙΟ επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον μικρό δακτύλιο, κυκλοφορούν με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., ασφαλίζονται υποχρεωτικά

Άρθρο 33 Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις και τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό, εφόσον είναι παλαιότητας τριάντα (30) ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας ιστορικού οχήματος. Η παλαιότητα υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας διεθνώς του οχήματος.

Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών από τη χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά με βάση προγενέστερες διατάξεις, αυτά οφείλουν να εφοδιαστούν με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 3 για τη διατήρηση του σχετικού χαρακτηρισμού. Στη συνέχεια απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης για τα ανωτέρω οχήματα κάθε πέντε (5) έτη, όπως και για τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως ιστορικά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος.

Σύνδεση στα

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου: “Οδηγώντας με ασφάλεια” ΕΔΩ

όλο το Σχέδιο-Νόμου-Οδηγώντας-με-ασφάλεια_18.5.2021 ΕΔΩ

1992-Ν2093-ΦΕΚ-αρ36 ΕΔΩ

1999-Ν2696-ΦΕΚ ΕΔΩ

1999-Ν2753_ΦΕΚ ΕΔΩ

2000-Ν2873-ΦΕΚ ΕΔΩ

2004-Ν3220-ΦΕΚ ΕΔΩ

2004-ΚΥΑ-Α33824-2683_εγγραφα-κυκλοφοριας ΕΔΩ

2004-ΚΥΑ-Α1012568 ΕΔΩ

Την Πέμπτη 28/1/2021 ανακοινώθηκαν τα βασικά σημεία της πρότασης του νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο.

Διευκρίνηση: η Δ.Ο.Π.Ο. «Διεθνής Ομοσπονδία Παλαιών Οχημάτων» ή γνωστότερη ως “FIVA” αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την ομοσπονδία ΕΟΦΙΛΠΑ όπου το Jaguar Club of Greece είναι μέλος της.
Ως Club παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.  Η ανακοίνωση:

“Τη διαδικασία χορήγησης των πινακίδων για ιστορικά αυτοκίνητα αλλά τους περιορισμούς στην κυκλοφορία τους, ορίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το σχέδιο νόμου παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ως ιστορικά μπορούν να κυκλοφορούν οχήματα που είναι τουλάχιστον 30 ετών, ενώ έως τα 45 τους έτη υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας. Επίσης, κάθε 5 χρόνια θα τους χορηγείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Για παραβάσεις του νόμου, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει τις 5.000 ευρώ.

Τα βασικά σημεία της πρότασης συνοψίζονται στα εξής:

Α. Χαρακτηρισμός ενός οχήματος ως όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος
Σχετική βεβαίωση χορηγείται αποκλειστικά από φορείς που υποδεικνύονται ή/και εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα τη Δ.Ο.Α. ή τη Δ.Ο.Μ. ή τη Δ.Ο.Π.Ο. για οχήματα τουλάχιστον 30 ετών. Οι άνω φορείς χορηγούν κάθε 5 χρόνια πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος.

Β. Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και ειδικών πινακίδων) από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
Δικαιολογητικά που προσκομίζονται: Βεβαίωση χαρακτηρισμού, Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, Τεχνικός έλεγχος οχήματος κάθε έτος. Μετά τη χορήγηση των ειδικών πινακίδων γίνεται υποχρεωτική διαγραφή του οχήματος από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και εγγραφή του στο Μητρώο Οχημάτων Ιστορικού Ενδιαφέροντος του Υπουργείου. Καταβάλλεται τέλος έκδοσης αδείας και πινακίδων.

Γ. Κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος 
Κυκλοφορούν με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 88 και 90 του Κ.Ο.Κ., ασφαλίζονται υποχρεωτικά και επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον μικρό δακτύλιο. Καταβάλλονται Τέλη Κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα οχήματα άνω των 45 ετών.

Δ. Πρόστιμα και κυρώσεις 
Για παραβάσεις του ΚΟΚ επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΟΚ κυρώσεις, ενώ για παραβάσεις του παρόντος νόμου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 500 – 5.000 ευρώ στους Φορείς (εκπρόσωποι ή υποδεικνυόμενοι από ΔΟΑ, ΔΟΜ, ΔΟΠΟ) και στους ιδιοκτήτες των οχημάτων και αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας για 6 μήνες.

Ε. Μεταβατικό στάδιο έως την εφαρμογή του νέου πλαισίου
Όσα οχήματα έχουν χαρακτηριστεί και πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου πλαισίου, διατηρούν τον χαρακτηρισμό τους, εφόσον είναι 30 ετών την ημερομηνία αίτησης χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας. Όσα ιστορικά οχήματα δεν έχουν λάβει στοιχεία κυκλοφορίας 18 μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου, απαγορεύεται να κυκλοφορούν.”

Δημοσιεύσεις από
https://www.gocar.gr/news/feed/34847,Istorika_oxhmata_Neo_pistopoihtiko_ka8e_.html
https://www.autoblog.gr/2021/01/28/ti-allazei-sta-istorika-autokinhta/
https://www.zougla.gr/greece/article/ti-8a-isxisi-gia-ta-istorika-oximata-i-pente-nes-ri8misis
https://www.4troxoi.gr/4t-classic/agonesdiorganoseis/nees-rythmiseis-gia-ta-istorika-ohimata

Είναι ακόμα σε ισχύ η ΚΥΑ 24/12/19 – ΦΕΚ 31/12/2019

Πότε επιτρέπεται να κυκλοφορούν τα οχήματα με ιστορικές πινακίδες :

 • Στις εκδηλώσεις εγκεκριμένες από το υπουργείο, όπως εκείνες του Jaguar Club. Επιτρέπεται μέχρι δύο ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης και μόνον για την άπαξ διαδρομή από τον χώρο στάθμευσης μέχρι το σημείο εκκίνησης. Επίσης μία ημέρα μετά την λήξη και μόνον για την άπαξ διαδρομή από το σημείο τερματισμού μέχρι τον χώρο στάθμευσης. Ο συμμετέχων πρέπει να έχει λάβει αποδοχή συμμετοχής.
 • Κάθε εργάσιμη ημέρα για την μεταφορά του σε συνεργείο εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένα ραντεβού (π.χ. e-mail) και για την συντομότερη διαδρομή από τον χώρο στάθμευσης μέχρι το συνεργείο και σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή.
 • Κάθε Κυριακή και σε περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. Για το λεκανοπέδιο είναι η περιφέρεια Αττικής εκτός των νήσων.

Ιστορικά Οχήματα:

Όλα τα οχήματα που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος σε πρότερο χρονικό σημείο με βάση προγενέστερες διατάξεις, διατηρούν τον σχετικό χαρακτηρισμό. (Αρθρο 4 ΚΥΑ – ΦΕΚ31/12/19)

Ο χαρακτηρισμός των ιστορικών οχημάτων γίνεται υποχρεωτικά μόνο από τους αντιπροσώπους της FIVA, FIA, FIM (FIM για μοτοσυκλέτες). (Αρθρο 1 –  ΚΥΑ 24/12/19 – ΦΕΚ 31/12/2019).

Έγγραφα που κάθε όχημα θα πρέπει να έχει:

Νόμιμη άδεια οδήγησης και
Αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος
Ιστορικές πινακίδες
Βεβαίωση του διοργανωτή, στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκειά τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν.

Υπενθυμίζω ότι ο μόνος αντιπρόσωπος της FIVA που έχει δικαίωμα να πιστοποιεί τα ιστορικά οχήματα (ANF) είναι η ομοσπονδία ΕΟΦΙΛΠΑ όπου το Jaguar Club είναι μέλος. Το Jaguar Club of Greece για τα Μέλη του διεκπεραιώνει χωρίς επί πλέον κόστη όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την ΕΟΦΙΛΠΑ και βοηθά το μέλος σε κάθε βήμα της διαδικασίας πιστοποίησης. Η βοήθεια αυτή ενεργοποιείται για κάθε όχημα του μέλους, όχι μόνο για τα Jaguar.

Επισυνάπτουμε:
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ΦΕΚ 31/12/2019 ΕΔΩ

Επίσης Επισυνάπτουμε (για ιστορικούς μόνον λόγους καθότι έχουν καταργηθεί) τις προηγούμενες αποφάσεις του 2019
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)  25/2/2019 ΕΔΩ
Εγκύκλιος 24/4/2019 ΕΔΩ
Εγκύκλιος 26/7/2019 ΕΔΩ
Εγκύκλιος 24/9/2019 ΕΔΩ
Ανακοίνωση ομοσπονδίας 27/9/2019 ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες από το Jaguar Club of Greece.

(Ενημέρωση: 5 Νοεμβρίου 2021)