ΟΡΙΣΜΟΙ

Ιστορικό όχημα (Ι.Ο.): Όχημα που έχει εκτελωνιστεί (με ή χωρίς ταξινόμηση), ή μπορεί να εκτελωνιστεί και είναι τουλάχιστον 30 ετών,  ΔΕΝ είναι για καθημερινή χρήση. Από ιστορική και τεχνική άποψη συντηρείται και διατηρείται στην αρχική του κατάσταση, δεν έχει υποστεί ουσιαστική αλλαγή στα τεχνικά ή άλλα χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών του στοιχείων.

Ταξινομημένο όχημα: έχει (υφιστάμενες) Ελληνικές κρατικές πινακίδες και βρίσκεται σε κίνηση ή ακινησία.

Εκτελωνισμένο μη Ταξινομημένο όχημα: Όχημα που έχει εισαχθεί από το εξωτερικό, έχει παραστατικά εκτελωνισμού, δεν έχει ταξινομηθεί και έχει, ή δεν έχει, ιστορικές πινακίδες με το προηγούμενο καθεστώς.

Διαγεγραμμένο Όχημα: Ταξινομημένο όχημα που έχει διαγραφεί στο παρελθόν.

Ε.Ο.ΦΙΛ.Π.Α.: Ελληνική Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας (το Jaguar Club είναι μέλος της)
Ο.Μ.Α.Ε.: Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος
Α.ΜΟΤ.Ο.Ε.: Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος
Ε.Ο.Ο.Ε.: Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής 
Ε.Λ.Π.Α.: Ελληνική Λέσχη Περιηγήσεων και Αυτοκινήτου

Πιστοποιημένο Ιστορικό όχημα (Ι.Ο.) πριν 3/4/2023:
Ι.Ο. που έχει πιστοποίηση από ΕΟΦΙΛΠΑ, ΕΛΠΑ, ΟΜΑΕ, ΕΟΟΕ. (ΕΛΠΑ & ΕΟΟΕ για πιστοποιήσεις που εκδόθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μόνο).  

Η  βεβαίωση ιστορικότητας που εκδόθηκε για εκτελωνισμό Ι.Ο. δεν αποτελεί  πιστοποίηση οχήματος

FIVA card που εκδόθηκε μέχρι 3/4/2023 είναι αποδεκτή πιστοποίηση Ι.Ο. από τον νόμο για την απόκτηση των Κρατικών ιστορικών πινακίδων και εγγράφων.

FIVA card που εκδόθηκε μετά την 3/4/2023 καθώς και όποια άλλου φορέα πιστοποίηση Ι.Ο. δεν είναι αποδεκτή από τον νόμο 4850 για τις νέες πινακίδες. Απαιτείται Βεβαίωση Χαρακτηρισμού Ι.Ο.

Βεβαίωση Χαρακτηρισμού Ι.Ο.: Προαπαιτούμενο από το νόμο 4850/21  έγγραφο για την απόκτηση νέων κρατικών ιστορικών πινακίδων. Εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως, μόνο από ΕΟ.ΦΙΛ.Π.Α. (δια μέσω του Jaguar Club για τα μέλη του JCG), καθώς και από ΟΜΑΕ ΑΜΟΤΟΕ.

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης: Προαπαιτούμενο από το νόμο 4850/21 κάθε 5 χρόνια για να διατηρούνται σε ισχύ οι ιστορικές κρατικές πινακίδες του οχήματος. Εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως, μόνο από ΕΟ.ΦΙΛ.Π.Α. (δια μέσω του Jaguar Club για τα μέλη του JCG), καθώς και από ΟΜΑΕ ΑΜΟΤΟΕ

Διεθνές Ιστορικό πιστοποιητικό: κάρτα FIVA ή FIA. Δεν είναι απαραίτητο από τον νόμο 4850/21. Τα οχήματα που έχουν πιστοποίηση πριν από 3/4/2023 δεν απαιτείται να αποκτήσουν Βεβαίωση Χαρακτηρισμού, καθότι μπορούν να αποκτήσουν τις νέες πινακίδες με τις υφιστάμενες πιστοποιήσεις.

Κάρτα FIVA σε ισχύ: πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μικρότερη από 10 χρόνια στο όνομα του σημερινού ιδιοκτήτη Ι.Ο. Δεν είναι απαραίτητη από τον 4850/21.

Κάρτα FIVA (FIVA Identity Card)

Εκδίδεται από τον έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο ανά χώρα. Στην Ελλάδα η FIVA αντιπροσωπεύεται από την ΕΟΦΙΛΠΑ. Τα μέλη της ΕΟΦΙΛΠΑ όπως το Jaguar Club έχουν εγκεκριμένους τεχνικούς εφόρους που μπορούν να διαχειριστούν κάθε σχετικό αίτημα.
Η FIVA ορίζει ως ιστορικό όχημα το μηχανοκίνητο όχημα που:
 

  • Είναι τουλάχιστον 30 ετών
  • Διατηρείται και συντηρείται σε ιστορικά σωστή κατάσταση
  • Δεν χρησιμοποιείται ως μέσο καθημερινής μεταφοράς
  • Αποτελεί, συνεπώς, μέρος της τεχνικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Youngtimer Έγγραφο (Youngtimer Registration Document)

Εκδίδεται από τον έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο ανά χώρα. Στην Ελλάδα η FIVA αντιπροσωπεύεται από την ΕΟΦΙΛΠΑ. Τα μέλη της ΕΟΦΙΛΠΑ όπως το Jaguar Club έχουν εγκεκριμένους τεχνικούς εφόρους που μπορούν να διαχειριστούν κάθε σχετικό αίτημα.
Το Youngtimer είναι ένα όχημα που:

  • Είναι μεταξύ 20 και 29 ετών.
  • Είναι σε καλή κατάσταση και συντήρηση.
  • Χρησιμοποιείται συνήθως κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου.
  • Μπορεί να γίνει επιλέξιμο για κάρτα FIVA μετά την ηλικία των 30 ετών.
  • Δεν λαμβάνεται υπόψη από τον νόμο 4850