ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπάρχει νέο πρόγραμμα ανά όχημα (οχι ανά φυσικό πρόσωπο)
κάληψη μόνο στην Ελλάδα αλλά χωρίς περιορισμό κλήσεων
Για να ασφαλιστείτε με Οδική Βοήθεια επικοινωνήστε με το JCG

Παλαιό Πρόγραμμα Οδικής Βοήθειας INTERAMERICAN
για τα μέλη του JCG που έχουν ήδη ενεργό το πρόγραμμα
Το προγραμμα αυτό ΔΕΝ θα ανανεωθεί και δεν δέχεται νέες αιτήσεις.

Καλέστε στο 1158, από οποιοδήποτε σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στην Ελλάδα

ή στο +30 210 946 1333, αν καλείτε από το εξωτερικό
+30 6942 238000, και αναφέρετε τον αριθμό ταυτότητάς σας. 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ INTERAMERICAN

1. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Αν το αυτοκίνητο που οδηγεί ο ασφαλισμένος, ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα, η Εταιρία θα μεριμνήσει για την αποστολή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, κινητού συνεργείου για την παροχή υπηρεσιών προς αποκατάσταση της βλάβης. Αν η βλάβη αποκαθίσταται επί τόπου με τα μέσα που διαθέτει το κινητό συνεργείο σε μικρό χρονικό διάστημα, πραγματοποιείται η αποκατάσταση αυτής, άλλως, το αυτοκίνητο μεταφέρεται σε τοπικό συνεργείο.

2. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αν η βλάβη του καλυπτόμενου αυτοκινήτου δεν αποκαθίσταται επί τόπου, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων ανταλλακτικών ή εργαλείων ή διότι η βλάβη είναι μεγάλης έκτασης ή διότι οι ειδικές περιστάσεις και συνθήκες που επικρατούν δεν το επιτρέπουν, η Εταιρία θα μεταφέρει το όχημα σε τοπικό συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων.

3. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Αν για το ακινητοποιημένο όχημα η βλάβη ή ζημιά που υπέστη είναι τέτοιας έκτασης, ώστε η θέση του σε κίνηση με δικά του μέσα είναι αδύνατη και η επισκευή του σε τοπικό συνεργείο είναι είτε χρονοβόρα, είτε πολυδάπανη, ή η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών, η Εταιρία θα μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε συνεργείο της προτίμησης του καλυπτομένου προσώπου πλησίον του τόπου της μόνιμης διαμονής του.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Τα μέλη ας εποικοινωνήσουν με το Jaguar Club για τα ετήσια ασφάλιστρα για τις παραπάνω παροχές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εξυπηρέτηση αφορά μόνο το μέλος που έχει ενεργό το πρόγραμμα, ανεξαρτήτου οχήματος, με την προϋπόθεση ότι θα είναι ο ίδιος παρών και θα επιδείξει τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς του. Η χρήση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει έως και 5 φορές τον χρόνο.

Για να ασφαλιστείτε ή για να ανανεώσετε την ασφάλειά σας επικοινωνήστε με το JCG
*
Η Υπηρεσία Ατομική Οδική Βοήθεια της Interamerican έγινε με την συνεργιασία της ομοσπονδίας μας Ε.Ο. ΦΙΛΠΑ