Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2023

Ψυχικό, 22 Ιανουαρίου 2023

Καλούνται τα Μέλη του Jaguar Club of Greece (Ελληνικό Σωματείου Jaguar) σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00 στην έδρα του Jaguar Club που είναι στην οδό Ελ. Αθανασιάδου 18 – 15452 Ψυχικό

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
  • Έγκριση Πρακτικών Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 16/05/2022
  • Απολογισμός Πεπραγμένων 2022
  • Οικονομικός Απολογισμός 2022 και Προϋπολογισμός 2023
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2022
  • Έγκριση Προϋπολογισμού 2023
  • Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για το 2022
  • Παρουσίαση δραστηριοτήτων του 2023
  • Ενημέρωση για τον νόμο για τα Ιστορικά Οχήματα
  • Διάφορα θέματα (Προς συζήτηση μόνο)

Για να υπάρξει απαρτία απαιτείται παρουσία ή/και με εξουσιοδότηση, του 1/3 των μελών. (Άρθρο 12 καταστατικού). Σε περίπτωση μη απαρτίας (1/3 των μελών) η Γ.Σ. θα επαναληφθεί σύμφωνα με το καταστατικό, την ίδια ημέρα (Τετάρτη 15/2/2023) και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο (Ελ. Αθανασιάδου 18 – Ψυχικό). Για να υπάρξει απαρτία απαιτείται παρουσία αυτοπροσώπως ή/και με εξουσιοδότηση, του 1/4 των μελών. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα (Τετάρτη 15/2/2023) και ώρα 20:00, επίσης στον ίδιο χώρο (Ελ. Αθανασιάδου 18 – Ψυχικό).

Ένα μέλος δύναται να εξουσιοδοτείται μόνον από ένα άλλο μέλος, αρκεί να είναι εφοδιασμένο με εξουσιοδότηση, την οποία και θα καταθέτει στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης πριν την έναρξη της Συνέλευσης. Εναλλακτικά το μέλος μπορεί να δηλώσει στο e-mail του Club την εξουσιοδότηση του το αργότερο 3 ώρες πριν την έναρξή της ΓΣ στην περίπτωση που δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Άρθρο 23.22 καταστατικού

Σημειώσεις:

Δικαίωμα Ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα για το 2023 μέλη και όπως προβλέπει το καταστατικό. Καταβολή της Συνδρομής πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία του Jaguar Club ή εναλλακτικά με κατάθεση στο λογαριασμό του Club

ΓΙΑ ΤΟ JAGUAR CLUB OF GREECE