Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2024

Καλούνται τα Μέλη του Jaguar Club of Greece (Ελληνικό Σωματείου Jaguar) σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00 στην έδρα του Jaguar Club που είναι στην οδό Ελ. Αθανασιάδου 18 – 15452 Ψυχικό

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
 • Έγκριση Πρακτικών Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2023
 • Απολογισμός Πεπραγμένων 2023
 • Οικονομικός Απολογισμός 2023 και Προϋπολογισμός 2024
 • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το 2023
 • Έγκριση Προϋπολογισμού 2024
 • Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου για το 2023
 • Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού JCG
 • Παρουσίαση δραστηριοτήτων του 2024
 • Ενημέρωση για τον νόμο για τα Ιστορικά Οχήματα
 • Διάφορα θέματα (Προς συζήτηση μόνο)

Για να υπάρξει απαρτία απαιτείται παρουσία ή/και με εξουσιοδότηση, του 1/3 των μελών. (Άρθρο 12 καταστατικού). Σε περίπτωση μη απαρτίας (1/3 των μελών) η Γ.Σ. θα επαναληφθεί σύμφωνα με το καταστατικό, την ίδια ημέρα (Δευτέρα 5/2/2024) και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο (Ελ. Αθανασιάδου 18 – Ψυχικό). Για να υπάρξει απαρτία απαιτείται παρουσία αυτοπροσώπως ή/και με εξουσιοδότηση, του 1/4 των μελών. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα (Δευτέρα 5/2/2024) και ώρα 20:00, επίσης στον ίδιο χώρο (Ελ. Αθανασιάδου 18 – Ψυχικό).

Ένα μέλος δύναται να εξουσιοδοτείται μόνον από ένα άλλο μέλος, αρκεί να είναι εφοδιασμένο με εξουσιοδότηση, την οποία και θα καταθέτει στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης πριν την έναρξη της Συνέλευσης. Εναλλακτικά το μέλος μπορεί να δηλώσει στο e-mail του Club jaguar.club.greece@gmail.com την εξουσιοδότηση του το αργότερο 3 ώρες πριν την έναρξή της ΓΣ στην περίπτωση που δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Άρθρο 23.22 καταστατικού

Σημειώσεις:

Δικαίωμα Ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς ενήμερα για το 2024 μέλη και όπως προβλέπει το καταστατικό. Παρακαλούμε όπως τακτοποιήσετε τις ταμειακές σας υποχρεώσεις, με κατάθεση στο λογαριασμό του Jaguar Club: ALPHA Bank  GR5201401100110002002029680 ή στα γραφεία του Club πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

ΓΙΑ ΤΟ JAGUAR CLUB OF GREECE

 

                 Ο Πρόεδρος                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

10 Ιανουαρίου 2024
JAGUAR CLUB OF GREECE